Ansvars- och finansieringsprincipen

Ansvars- och finansieringsprincipen innebär att varje sektor i samhället skall utforma sin verksamhet på ett sådant sätt att alla medborgare kan nyttja den.

I den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken står det så här, på sidan 16, om ansvars- och finansieringsprincipen:

”En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så kallade ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna och de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom den ordinarie verksamheten.”

Detta gäller oavsett om man vill byta en hyresrätt eller en bostadsrätt. Det snabbaste sättet att hitta en ny bostad är att använda sig av BytBostad, en tjänst för att hitta lägenhetsbyten i hela Sverige.

Värt att tänka på är att man måste ha ett gilltigt skäl för att få ett bostadsbyte godkänt. Ett sådan skäl kan t.ex. vara att man behöver bo större, näramre arbetet eller att man behöver ha en lägre hyra.

Läs mer om Stockholm.